Fora internetowe kiedys a dzis

Fora internetowe kiedys a dzis

Tutaj w pigułce są różne wskaźniki wyceny.

Wartość księgowa: Ta stara (i prawdopodobnie przestarzałe) Metoda jest jeden bank uwielbia używać, ale tak naprawdę ma niewielkie narzędzie. W tej metodzie można określić swoje aktywa (środki pieniężne, urządzeń i budynków, należności, etc.) i swoje zobowiązania dług. Odejmij ostatnich z poprzedniego i masz wartość księgową. Metoda ta nie bierze pod uwagę, że osłabił swoje aktywa koszt odtworzenia dla równoważnych aktywów, własności intelektualnej i podobnych. Wartość księgowa prawie zawsze zapewnić najniższą wycenę dla przedsiębiorstwa. (Innymi słowy, jest to, że wielu ludzi twierdzą, zatrudnić się w sprawach rozwodowych.)

Wartość likwidacyjna: niemal tak stara jak wartość księgowa, metodologia ta nie jako wynikach założeń metody. Należności są zwykle wyceniane (zdyskontowanych) w temperaturze 70 do 80 centów za dolara i zapasów na poziomie 50 do 60 centów. Dla nas ta metoda ma sens tylko, jeśli trzeba ustalić, co firma musi zrobić w trakcie reorganizacji (tj ogłoszeniem upadłości, a następnie ponownie wyłania się z tego schronu).

Nadmiar Zarobki: Nieco nowsze Koncepcja ta określa wartość środków trwałych w przedsiębiorstwie ". Użycie zwrotu z kapitału (ROE wartość, która zmienia się w czasie, w oparciu o panujących warunkach gospodarczych), jeden decyduje jakie zarobki firmy powinno być. Różnica między tą wartością i zarobków firmy są określane jako jego "nadmiar" zarobków. Używając tej samej ROE, jeden następnie aktywuje te nadwyżki zysku, a następnie dodaje tę wartość do wartości majątku firmy. [Proszę zauważyć, że metoda ta nigdy nie działa na doradztwo lub profesjonalnych firm. Firmy te zajmują więcej z aktywów intelektualnych, które nie mogą być odpowiednio wycenione; nie byłoby nietypowe dla nich, aby zwrot z kapitału własnego w 2500 do 9000%.

- autor artykułu