Warszawskie fora internetowe

Warszawskie fora internetowe

Handel międzynarodowy można ogólnie określić jako wymiana towarów i usług między dwoma krajami lub całej dwóch granic międzynarodowych. Handel między narodami istniała od czasów starożytnych. Handel międzynarodowy często miały znaczący wpływ w określaniu scenariusza społeczno-gospodarczego, politycznego i kulturalnego kraju.

Międzynarodowy handel między dwoma krajami jest pod silnym wpływem istniejących stosunków dwustronnych między narodami. Podczas wczesnych czasów, handel międzynarodowy był ściśle regulowany i był pod wpływem wysokich taryf. W tym okresie, głównie kraje przyjęły politykę merkantylizmu, gdzie napływ kapitału określoną dobrobytu narodu. Jednak wraz z pojawieniem się globalizacji i industrializacji ciągu 19 wieku, przepisy te zostały złagodzone i pojęcie wolnego handlu został przyjęty. W tym modelu, handel nie jest regulowana żadnymi ograniczeniami rządowymi narzuca które obejmują podatki i cła. Wszystkie opracowane i ekonomicznie potężne narody, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i całej Europie były najsilniejsze zwolenników tej polityki.

Istnieje kilka teorii w praktyce w celu ustalenia taryf i wzorce handlu międzynarodowym. Należą Ricardowski modelu modelu Heckscher-Ohlina, specyficzne czynniki i model grawitacji. Jednak model grawitacyjny handlu przedstawiono bardziej szczegółową analizę dotyczącą wzorców handlowych na całym świecie. W tym modelu, geograficzna odległość pomiędzy krajami i ich wielkości ekonomicznych są brane pod uwagę podczas dokonywania analizy.

W obecnej sytuacji, handel międzynarodowy jest głównie regulowane wytycznymi ustalonymi przez światową Organizację Handlu. Ale, wymiana handlowa między dwoma krajami jest również pod wpływem traktatów ekonomicznych między krajami. Niektóre z tych umów obejmują NAFTA między nami, Kanadzie i Meksyku, Unii Europejskiej między 27 krajach w Europie i MERCOSUR w Ameryce Południowej.

Pomimo wszystkich przepisów zaangażowanych w proces, handel zagraniczny nadal oferuje kilka potencjalnych zagrożeń na frontach ekonomicznych i politycznych. Niektóre z nich to odwołanie międzynarodowych pozwoleń na wywóz i przywóz, ryzyka związanego z powodu wojny, zagrożenie nałożenia zakazu na produkty przywożone po dokonaniu przesyłki kontroli wymiany przesyłki oraz walutowych.

Sprawdź więcej artykułów:

Tajlandia Integrated Logistics Rozwiązanie [http://www.vcshipping.com] Cła i handel międzynarodowy Porady [http://vcshipping.com/international-trade/index.html]

Globalny rynek B2b Porady Trade

hotel szczawnik
- autor artykułu